nieuws


Nieuw jaar, nieuw project

In 2023 start 6kmperuur10mdiep een nieuw project, waarin de volgende vragen centraal staan: hoe en in hoeverre kun je in een individualistische cultuur als individueel kunstenaar collectief werken? Er is spanning tussen individu en collectief: ieder zijn eigen weg, maar toch een collectief, hoe werkt dat? Onderlinge wegen kruisen elkaar, bijvoorbeeld in de vorm van overlappende thema's. De uitdaging zal zijn om in beeld brengen wat we delen en waar we een eigen weg gaan.


Lezing Berend Vis

Op 14 september heeft Berend Vis een lezing gegeven in het kader van het jaarthema over stilleven/stilte. In zijn lezing concentreerde hij zich vooral op de verhouding tussen mens en natuur in de westerse (kunst)geschiedenis en filosofie.
Deze lezing was de laatste activiteit binnen de verkenning van het citaat "Je zei dat stillevens niet bestonden" als een mogelijk uitgangspunt voor een collectieve expositie. Er is besloten die verkenning als zodanig stop te zetten en dat wat het heeft voortgebracht een plek te geven dan wel voort te zetten in een breder, nog nader te definiëren kader. Wordt vervolgd...


Boekbespreking 'De stilte van het licht'

Op 18 mei zijn een aantal leden bijeengekomen om fragmenten uit het boek 'De stilte van het licht' van Joost Zwagerman te bespreken als volgende stap in de verkenning van het citaat "Je zei dat stillevens niet bestonden" dat begin 2022 als startpunt is gekozen voor een mogelijke collectieve expositie.


Residentie Anderhoes

Van 19 t/m 22 april verbleef een groot aantal leden van 6kmperuur10mdiep in het Anderhoes te Anderen. Doel van het verblijf was om het startpunt van het collectieve jaarproject, het citaat "Je zei dat stillevens niet bestonden", te exploreren en te begrenzen, aan de hand van werk op locatie, werkbesprekingen, discussies, wandelingen en een gesprek met Kees Faber en Jaap van der Veen.

anderhoes

[foto: website www.anderhoes.nl]Jaarthema 2022

Op 17 januari is het nieuwe jaar voor het collectief van start gegaan met de traditionele nieuwjaarsborrel. Deze vond net als vorig jaar weer online plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben de nieuwe projectcoördinatoren zich voorgesteld en het thema van het jaarproject voor 2022 bekendgemaakt. Het programma zal worden vormgegeven rondom een citaat van de Schotse schrijfster Ali Smith "Je zei dat stillevens niet bestonden".

nieuwjaarsborrel2022

[foto: Sylvie Arrabito]Expositie Waanzin in de krant

Op 29 november verscheen er in de Leeuwarder Courant een artikel over de expositie Waanzin. Klik hier om het artikel te bekijken.


Expositie Waanzin in Gorredijk

Op 7 november om 15:30 uur opent de expositie Waanzin in Galerie Hoogenbosch, Stationsweg 66 te Gorredijk. U bent van harte welkom. De expositie is na opening nog te bezichtigen t/m 12 december 2021, op vrijdag, zaterdag en zondag van 12:00 tot 17:00 uur.

flyer_voor


flyer_achterWaanzin in Sandfirden

Onderdeel van het lopende jaarproject met als thema waanzin verblijft het collectief van 6 t/m 10 september een midweek lang in het Friese Sandfirden. Gedurende deze week werkt iedere deelnemer aan nieuw werk dat getoond zal worden van 7 november t/m 12 december in Galerie Hoogenbosch in Gorredijk.

Camping in Sandfirden


werkbespreking01


werkbespreking02


aantafel!

[foto's: Anneliet van Beelen, Lia Brouwer, Sylvie Arrabito]


Finissage Sporen

Op zondag 29 augustus is de allerlaatste dag waarop onze jubileumexpositie Sporen bezichtigd kan worden in het MOW te Bellingwolde. Kijk voor de actuele bezoekersinformatie op www.hetmow.nl. Die dag is er van 16:00 tot 17:00 uur een besloten bijeenkomst waarin een jubileumboek, ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van 6kmperuur10mdiep, feestelijk wordt gepresenteerd.


Artist talk Annaleen Louwes

In het kader van het collectieve jaarprogramma in 2021 met als thema waanzin heeft Annaleen Louwes op vrijdag 21 mei een onlnie presentatie gegegeven over haar werk als fotograaf.

onlinelezingSporen: verlengd t/m 29 augustus

In verband met de voortdurende corona-sluiting van de cultuursector is de expositie Sporen in het MOW te Bellingwolde nogmaals verlengd. Zodra musea weer open mogen is onze jubileumtentoonstelling te bezichtigen t/m 29 augustus 2021. Kijk voor alle actuele bezoekersinformatie op www.hetmow.nl.


Jaarprogramma waanzin

In 2021 gaat het collectief aan de slag met het thema waanzin. De eerste verdiepende activiteiten hebben inmiddels al plaatsgevonden. In de maanden januari, februari en maart draaiden er twee films van David Lynch, 'Mulholland Drive' en 'Lost Highway', in een twintigtal Circulaire Thuisbioscopen, geheel volgens de geldende coronamaatregelen. In maart staat een zogenaamde 10mdiepsessie op het programma, waarin gastspreker Henk Harbers de ambivalentie van de waanzin aan de orde stelt aan de hand van een tweetal literaire teksten, 'Gross und klein' van Botho Strauss en 'Kassandra' van Christa Wolf. In september staat er weer een gezamenlijke verblijf- en werkperiode op stapel, in Sandfirden in Friesland. Tijdens deze werkperiode zullen leden nieuw werk ontwikelen dat later dit jaar op een nog nader te bepalen plek zal worden tentoongesteld.


Jaarverslag 2020

Het bestuur van stichting 6kmperuur10mdiep brengt elk jaar verslag uit aan de deelnemers over collectieve activiteiten. De link hieronder leidt naar een samenvatting van de activiteiten in 2020.

Jaarverslag 2020
Sporen: verlengd t/m 30 mei

In verband met meerdere tussentijdse corona-sluitingen is de expositie Sporen in het MOW te Bellingwolde verlengd t/m 30 mei 2021. Kijk voor alle actuele bezoekersinformatie op www.hetmow.nl.


Waanzin

De sporen van 6kmperuur10mdiep in het MOW zijn nog tamelijk vers, maar de organisatie van een volgend jaartraject is alweer opgestart. In 2021 gaat het collectief aan de slag met het thema waanzin. Dit thema zal worden onderzocht aan de hand van een programma van films, literatuurstudies en excursies (indien mogelijk). Het streven is om ook weer een gezamenlijke werkperiode op locatie te organiseren als onderdeel van het programma. Eind dit jaar zullen alle werken die voortvloeien uit dit traject op een nog nader te bepalen plek worden tentoongesteld.


Sporen

Van 1 november 2020 t/m 28 februari 2021 is de expositie Sporen te bezichtigen in het MOW in Bellingwolde. Met deze museale presentatie viert het collectief haar tienjarig bestaan. De expositie is het resultaat van een jaarprogramma, bestaande uit films, wandelingen en tekstbesprekingen, waarin het thema sporen uitvoerig is verkend door de deelnemers. Kijk voor actuele bezoekersinformatie op www.hetmow.nl.

campagnebeeldDAG 3: wandelen langs sporen

De derde bijeenkomst in aanloop naar de collectieve expositie in het MOW eind 2020 was op 4 september. Deze dag stond in het teken van een wandeling in de omgeving van het MOW, langs sporen van een rijk graanverleden, een arm arbeidersbestaan en enkele oude vestingwerken. Tijdens de wandeling werd er door de deelnemers zwerfafval opgeruimd.

Deze derde dag is de laatste van het programma dat deelnemers ter voorbereiding op de expositie in het MOW doorlopen. Door corona is een eerder geplande lezing door Eric Brinckmann en een excursie naar enkele land art projecten in Flevoland helaas niet doorgegeaan.


DAG 2: anderhalvemeter 10mdiep-sessie

De tweede bijeenkomst in aanloop naar de collectieve expositie in het MOW eind 2020 werd gehouden op 24 juli en was gewijd aan enkele verdiepende teksten met betrekking tot het jaarthema sporen.

In deze zogenaamde 10mdiep-sessie werden twee teksten besproken, één over onder meer het begrip vita activa van Hannah Arendt en één uit de oosterse traditie over 'traceless practice'. Na de discussie volgde, bij wijze van 10mdiep-in-de-praktijk, een wandeling naar de Le Roy-ecokathedraal in de wijk Lewenborg in Groningen, een voorbeeld van hoe mens en natuur samen kunnen bouwen.

10mdiep01

10mdiep02

10mdiep03

[foto's: Marjo van den Bekerom, Pauline Kick]


DAG 1: films & discussie

In aanloop naar de expositie 'Sporen' in het MOW eind 2020 doorlopen alle deelnemers een programma bestaande uit een vijftal bijeenkomsten waarin steeds het thema sporen centraal staat. Elke bijeenkomst heeft een eigen opzet: een filmmiddag, een 10mdiepsessie waarin enkele verdiepende teksten worden voorbereid en besproken, een wandeling, een lezing of een excursie.

Op vrijdag 21 februari werden twee films bekeken: 'Der lauf der Dinge' van Peter Fischli en David Weiss, en 'Vita Brevis' door Thierry Knauf. Na de films volgde een discussie over hoe deze films licht werpen op ons jaarthema sporen.


Sporen

In 2020 is het tien jaar geleden dat de eerste stappen zijn genomen voor de oprichting van kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep. Om deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te laten gaan, staat het collectieve jaarprogramma in het teken van het thema ‘sporen’.

Voortdurend laten wij sporen achter. In onze directe omgeving, bij het lopen over een onverharde weg, maar ook op grote schaal, bij het gebruikmaken van de bronnen die de aardbol ons biedt. Sporen laten we ook na in elkaar en onszelf, door mensen te helpen en met elkaar te verbinden, door de dingen die we voor elkaar hebben gekregen. Ook onze herinneringen en verhalen zijn vormen van sporen. Andere soorten of dingen laten ook hun sporen na, denk aan paardebloemenpluis, een kaalgevreten akker na een sprinkhanenplaag of de modderstroom na een regenbui. Wie met open oog om zich heen kijkt, ziet overal sporen van anderen en van zichzelf, klein en groot, letterlijk en figuurlijk.

De collectieve zoektocht naar sporen en hun betekenissen is in de vorm van een jaarprogramma bestaande uit films, excursies, discussies, wandelingen en werkbesprekingen. Einddoel van de tocht is een expositie in het MOW in Bellingwolde. Deze tentoonstelling start 1 november 2020 en is te bezichtigen t/m 28 februari 2021.

sporen

sporen02

[foto: Marjo van den Bekerom]


Finissage 'Buitenmodel' op 17 nov in CBK Rensenpark

Op 17 november is de feestelijke afsluiting van de expositie Buitenmodel - 6kmperuur10mdiep door het landschap. Onderdeel van deze finissage is een food performance door Lia Brouwer en de presentatie van een projectboek. Dit boek bevat een verslag van de lezingen en de werkperiode die aan de expsoitie vooraf gingen. Ook bevat het boek een catalogus van de expositie.

Programma 17 november, CBK Rensenpark Emmen
15.00 uur Opening/welkom
15.05 uur Presentatie projectboek door Ingeborg Entrop
15.20 uur Food performance door Lia Brouwer
17.00 uur Sluiting

projectboek


Expositie 'Buitenmodel' in CBK Rensenpark

Van 31 augustus t/m 17 november zijn de resultaten van het jaarproject Buitenmodel - voorstellen voor landschap, waarin de collectiefleden onderzochten wat landschap is, wat het zou kunnen zijn en hoe wij ons ertoe verhouden te zien in het CBK Rensenpar te Emmen. U bent daar van harte welkom op donderdag t/m zondag tussen 13 en 17 uur. Hieronder vindt u een aantal foto's van de feestelijke opening en wat er te zien is.

opening CBK

opening CBK

opening CBK

opening CBK

opening CBK

opening CBK

opening CBK

opening CBK

opening CBK

opening CBK

[foto's: Marike van Ringen, Marjo van den Bekerom]


Open atelier in Rensenpark

Van 5 t/m 9 augustus verblijft kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep in het Rensenpark in Emmen. Zij zullen daar nieuw werk ontwikkelen naar het thema landschap. Deze werkperiode is onderdeel van het jaarproject Buitenmodel - voorstellen voor landschap, waarin deelnemers onderzoeken wat landschap is, wat het zou kunnen zijn en hoe wij ons ertoe verhouden. Het publiek is van harte welkom om de leden daar aan het werk te zien en met de kunstenaars in gesprek te gaan. U vindt ons van begin van de ochtend tot eind van de middag in en om het Stadstheater in het Rensenpark. Resultaten van deze werkperiode zijn van 31 augustus t/m 17 november te bezichtigen in het CBK Rensenpark te Emmen.


Laatste lezingmiddag Buitenmodel op 14 juni

Op 14 juni is alweer de laatse publieke lezing in het kader van het project ‘Buitenmodel - voorstellen voor landschap’. Architect Jakob van Ringen zal spreken over het stedelijke landschap in het algemeen en een van zijn projecten in Emmen in het bijzonder. De lezing vindt plaats in Loods13 in het Rensenpark te Emmen. Ontvangst is vanaf 14:30 uur, de presentatie begint om 15:00 uur.

Op 17 mei gaf filosoof Jelte Hommes in zijn lezing "Creatio ex nihilo; hoe het verlangen naar een grond het subject creëert" een Lacaniaanse interpretatie van het begrip landschap als een plek waar de mens het verlangen in kwijt kan. Hieronder een impressie van deze lezing, gehouden in de Groene Zaal van Academie Minerva in Groningen.

Jelte Hommes

[foto: Marike van Ringen]
Tweede lezingmiddag Buitenmodel

Op 17 mei is er wederom een publieke lezing in het kader van het project ‘Buitenmodel - voorstellen voor landschap’. Filosoof Jelte Hommes zal spreken over het idee van een landschap als iets dat door de mens geschapen kan worden. In het bijzonder richt hij zich op een belangrijke implicatie van deze gedachte, namelijk dat de mens en het landschap twee zaken zijn die los van elkaar staan. Met behulp van psychoanalyse en het post-structuralisme bekijkt hij de rol die taal in deze breuk speelt.

De lezing vindt plaats in de Groene Zaal van Academie Minerva, Praediniussingel 59 te Groningen. Ontvangst is vanaf 14:30 uur, de presentatie begint om 15:00 uur. Rond 16:30 uur wordt de middag afgesloten onder het genot van een drankje.


Eerste lezingensessie Buitenmodel

Op 5 april zijn de eerste publieke lezingen gehouden in het kader van het project ‘Buitenmodel - voorstellen voor landschap’. Ineke Noordhoff, landschapshistorica, essayist en hoofdredacteur van tijdschrift Noorderbreedte, gaf een overzicht van de ontwikkeling van het landschap in de omgeving van Emmen. Landschapskunstenaar Paul de Kort vertelde over zijn ideeën en aanpak bij enkele van zijn werken, waaronder de Mandercirkels, Wassende Maan en Geo-Metrie.

Ineke Noordhoff

Paul de Kort

[foto's: Marike van Ringen]
Buitenmodel - voorstellen voor landschap

Kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep onderzoekt in 2019 wat landschap is, wat het zou kunnen zijn en hoe wij ons ertoe verhouden. Titel van dit project is ‘Buitenmodel - voorstellen voor landschap’. Dit project bestaat uit enkele publieke lezingen, en voor de deelnemers een gezamenlijke werkperiode in het Rensenpark en een eindexpositie in het CBK Rensenpark in Emmen.

De lezingen belichten het thema landschap vanuit artistiek, filosofisch, landschapshistorisch en stedenbouwkundig oogpunt. Vrijdag 5 april is de eerste lezingenmiddag met twee sprekers. Landschapshistoricus Ineke Noordhoff geeft een korte introductie in het ontstaan van het landschap rondom Emmen en landschapskunstenaar Paul de Kort zal vertellen over zijn kunstprojecten. Deze sessie vindt plaats in het Stadstheater in het Rensenpark te Emmen. Op 17 mei volgt een lezing door filosoof Jelte Hommes over hoe de mens zich verhoudt tot het landschap. Deze lezing vindt plaats in Academie Minerva, locatie Praediniussingel, in Groningen. Op 14 juni geeft architect Jakob van Ringen zijn visie op het landschap vanuit stedenbouwkundig perspectief. Deze lezing wordt gehouden in Loods13 in het Rensenpark te Emmen.

Alle lezingen zijn vrij toegankelijk voor belangstellenden en starten steeds om 15:00 uur. De zaal is open vanaf 14:30 uur. Voor alle actuele informatie over de lezingenserie verwijzen we naar onze facebookpagina: facebook.com/6kmperuur10mdiep.

Voor collectiefleden zijn de lezingen de voorbereiding op een werkperiode in het Rensenpark van 5 t/m 9 augustus. Zij zullen daar nieuw werk ontwikkelen naar het thema landschap. Het publiek is van harte welkom om hen gedurende die periode aan het werk te zien. Resultaten van deze werkperiode zijn van 31 augustus t/m 17 november te bezichtigen in het CBK Rensenpark te Emmen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Rabobank Emmen-Coevorden, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Emmen.

flyer buitenmodel 01

flyer buitenmodel 02Jaarverslag 2018

Het bestuur van stichting 6kmperuur10mdiep brengt elk jaar verslag uit aan de deelnemers over collectieve activiteiten. De link hieronder leidt naar een samenvatting van de activiteiten in 2018.

Samenvatting jaarverslag 2018
Raamtekening manifestatie Noorderbreedte

Op 7 februari 2019 organiseerde tijdschrift Noorderbreedte de manifestatie "Mijn landschap" in de voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde. Enkele leden van het collectief hebben voor deze gelegenheid enkele raamschilderingen gemaakt.

Keik

Keik

[foto's: Maya Vermeulen]13-20 oktober 2018
WKB18, de Week van het Kunstenaars Boek

14 leden van het collectief doen mee aan WKB18. Wij exposeren ons werk in galerie KEIK, Boterdiep 63, Groningen.
Officiële opening door de organisatie van KBW2018 is om 11.00 uur bij Minerva Praediniussingel
WKB18 (Week van het Kunstenaarsboek 2018) is een initiatief van stichting ARTisBOOK en vindt plaats van 13-20 oktober op 25 locaties in Groningen stad. Meer informatie: www.artisbook.nl

Keik

KeikUpdate residentieproject Schiermonnikoog

Van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 24 augustus werken en
verblijven veertien leden van kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep
op Schiermonnikoog.

De kunstenaars maken gedurende die dagen ieder eigen werk met als
overkoepelend thema “het risico van de vrijheid”.

U bent van harte uitgenodigd om hen te ontmoeten en te zien werken
bij de vakantieboerderij De Kooiplaats en op locatie op het eiland.

LOCATIE
De Kooiplaats
Kooipad 1
9166 SB Schiermonnikoog

TOEGANG GRATIS

SchiermonnikoogKenniscafe bij Kea Schipper

20 maart j.l. was het kenniscafe op bezoek bij collectieflid Kea Schipper, het was indrukwekkend open en zeer interessant. Behalve haar enorm grote (en soms bewerkte) foto’s vertelde ze ook over de boeken die zij geschreven heeft en haar onderzoeken naar de kern van het bestaan / leven.Kea Schipper
Kea SchipperJaarverslag 2017

Het bestuur van stichting 6kmperuur10mdiep brengt elk jaar verslag uit aan de deelnemers over collectieve activiteiten. De link hieronder leidt naar een samenvatting van de activiteiten in 2017.

Samenvatting jaarverslag 2017

20 - 24 augustus 2018
Residentieproject op Schiermonnikoog


Gedurende deze periode zullen 12 collectiefleden logeren op Schiermonnikoog en daar gezamelijk of individueel werk maken gerelateerd aan het thema Het risico van de vrijheid.

De laatste dag van deze periode zal het gemaakte werk geëxposeerd worden op een nog onbekende locatie, deze locatie wordt hier en op facebook bekend gemaakt


10 september - 22 oktober 2017
Expositie van het collectief
in Kunstlievend Genootschap Pictura te Groningen


flyer voorkant


Hier en nu

Vertoeven in ruimte en tijd met aandacht
voor de menselijke maat
Gedachten die de inhoud doorgronden
tijdens de wandeling door het leven
Verwonderd over eerder in haast gemiste schoonheid
van het hier en nu.

In deze expositie onderzoeken de kunstenaars thema’s als schoonheid, de menselijke maat, inhoud, het hier en nu en plaatsen ze deze, elk op geheel eigen wijze, in een ander perspectief. De expositie heeft dan ook de titel 6kmperuur10mdiep meegekregen.

De expositie werd zondag 10 september om 16.00 uur geopend door Han Steenbruggen, directeur museum Belvedère.


Impressie van de Alternatieve BoekenWeek in GRID Grafisch Museum Groningen


25 maart


30 maart2 april

[foto's: Marjo van den Bekerom]
De Alternatieve BoekenWeek in GRID

Op 25 maart, 30 maart en 1 april presenteren leden van kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep nieuwe kunstenaarsboeken tijdens een serie boekpresentaties in GRID Grafisch Museum Groningen. Gedurende de hele boekenweek van 25 maart t/m 2 april zijn de boeken daar ook buiten deze presentaties te bezichtigen.

De boekententoonstelling is de afsluiting van een intensief jaarprogramma van lezingen, workshops, tekstbesprekingen en excursies, waarin het fenomeen kunstenaarsboek onder de loep is genomen. Uiteindelijk doel van deze voorbereiding was het maken van nieuwe kunstenaarsboeken. De resultaten worden nu in een drietal boekpresentaties aan het publiek gepresenteerd in GRID Grafisch Museum Groningen.

Elk van deze boekpresentatie bestaat uit een doorlopend programma waarin steeds enkele kunstenaars hun nieuwe boek op toepasselijke wijze voorstellen aan het publiek. Dit doen ze bijvoorbeeld door middel van voordracht van een verhaal of van een gedicht, of door het aanbieden van een toepasselijke workshop of andere publieksactiviteit.

Programma boekpresentaties:

• zaterdag 25 maart 15:00 - 17:00 uur:
Ineke van Dongen, Lia Brouwer, Wim Peters, Ingeborg Entrop, Els Schuch;

• donderdag 30 maart 19:30 - 21:30 uur:
Wilma Drooger, Marjo van den Bekerom, Mare Sliedrecht, Maya Vermeulen, Sylvie Arrabito;

• zaterdag 1 april 15:00 - 17:00 uur:
Esther IJssels, Margriet Reinalda, Evelyn van Oosterhout, Xandrien Thiel ;
Esther en Margriet zullen hun boekenperformance ook buiten dit tijdsblok uitvoeren op regelmatige momenten vanaf 13:00 uur.

Alle boekpresentaties vinden plaats in GRID, St Jansstraat 2, Groningen.

De expositie van de kunstenaarsboeken is te bezichtigen van 25 maart t/m 2 april in GRID, St Jansstraat 2, Groningen. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10:00 - 17:00 uur.

Xandrien van Thiel

Xandrien ThielIneke van Dongen

Ineke van DongenMarjo van den Bekerom

Marjo van den Bekerom
Bezoek van Abbe museum & Onomatopee

6kmperuur10mdiep is bezig met een boekenproject dat begin 2017 zal resulteren in een expositie van kunstenaarsboeken gemaakt door de deelnemers aan dit project. In aanloop daarheen organiseren zij lezingen, workshops en excursies mbt kunstenaarsboeken. Onlangs waren ze op bezoek in het Do-It-Yourself Archive in het van Abbe Museum en Onomatopee in Eindhoven.

Van Abbe DIY
Onomatopeebel


Onomatopeeboek


[foto's: Sylvie Arrabito, Els Schuch]


Impressie Art in Progress01
02Impressie lezing Alien de Bruin

Op 14 juli gaf kunstenaar Alien de Bruin een presentatie ihkv het kunstenaarsboekenproject van 6kmperuur10mdiep. Hieronder een impressie van deze boeiende avond.lezing01
lezing02
lezing02Lezing Alien de Bruin

Kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep werkt momenteel aan een kunstenaarsboeken-project. Dit project zal in het voorjaar van volgend jaar uitmonden in een boekenexpositie die gepaard zal gaan met diverse publieke presentaties en activiteiten.

In aanloop daarheen wordt dit jaar o.m een aantal openbare lezingen georganiseerd. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de eerstvolgende lezing op donderdag 14 juli. Aan de hand van haar werk zal kunstenaar Alien de Bruin vertellen over de materialiteit van het boek. De bijeenkomst start om 19:30 uur, locatie: Skrynmakker 14-16, Heerenveen. Toegang is gratis, reserveren (via 6kmperuur10mdiep@gmail.com) wordt aanbevolen. 


ART IN PROGRESS

Vijftien leden van het kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep gaan van 17 augustus t/m 20 augustus aan de slag in de voormalige rooms-katholieke kerk van Veenhuizen!

Eens per jaar wagen zij zich aan een werkperiode van een kleine week op locatie. Zij laten zich dan inspireren door specifieke verhalen en geschiedenissen van zo'n plek. Vorig jaar was het Friese Dokkum met het thema “Bine” (verbinden) gekozen en het jaar daarvoor was het collectief te gast bij Kunstpodium De Leegte in het Groningse Nieuwolda.

Dit jaar is er voor het Drentse Veenhuizen gekozen met als leidmotief “Schaduw/Licht”. Het thema wordt gevoed door de uitzonderlijke geschiedenis en de huidige situatie van het dorp Veenhuizen, met haar donkere en lichte kanten.

Zaterdag 20 augustus wordt het eindresultaat gepresenteerd. Maar ook tijdens de intensieve werkperiode kunt u een ‘kijkje in de keuken’ nemen.

Het collectief verenigt een groep kunstenaars die diverse kunstdisciplines vertegenwoordigen, waaronder schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotograferen, filminstallatie en geluidskunst. Ook bij deze expositie zullen deze disciplines vertegenwoordigd zijn.

Werkperiode: 17 t/m 20 augustus 2016
Presentatie: zaterdag 20 augustus 13:00 - 17:00 uur
Locatie: Grote Kerk, Kerklaan 6, 9341 AV VeenhuizenGrote Kerk
interieur Grote Kerk
raam Grote Kerk
baldakijn Grote KerkLezing kunstenaarsboekenproject

Kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep werkt momenteel aan een kunstenaarsboeken-project. In dat kader wordt o.m een aantal openbare lezingen georganiseerd. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de eerste lezing op woensdag 13 april. Flip Ekkers van uitgeverij Philip Elchers zal vertellen over zijn liefde voor het boek en het uitgeversvak. De bijeenkomst start om 19:30 uur, locatie: Schutsweg 50, 9475RL Midlaren. Toegang is gratis, reserveren (via 6kmperuur10mdiep@gmail.com) wordt sterk aangeraden. 


Jaarverslag 2015

Het bestuur van stichting 6kmperuur10mdiep brengt elk jaar verslag uit aan de deelnemers over collectieve activiteiten. De link hieronder leidt naar een samenvatting van de activiteiten in 2015.

Samenvatting jaarverslag 2015
Opening expositie Bine in Dokkum

Op 11 juli is de expositie Bine in het VAKwerk-pand Hoogstraat 28 te Dokkum geopend. De tentoonstelling toont het resultaat van een intensieve werkperiode voorafgaand aan de expositie. Hieronder een impressie van de expositie en opening. De expositie is nog te bezichtigen t/m 26 juli op donderdag t/m zondag van 13 tot 17 uur.

Bine01


Bine02

[foto's: Margriet Reinalda]


Lezingenavond in Dokkum

In het kader van het collectieve project Bine ("verbinden") organiseerde 6kmperuur10mdiep op 13 mei een openbare lezingenavond in het Hellinghûs te Dokkum. Wethouder van cultuur Pytsje de Graaf en Dokkumkenner Jaap Brugman hebben de samenhang van het projectthema ‘bine’ met Dokkum vanuit cultuurhistorisch en taalkundig perspectief tegen het licht gehouden. Hieronder een impressie van deze avond.

Jaap Brugman


publiek


Pytsje de Graaf

[foto's: Henk Aartsma]


6kmperuur10mdiep aan het werk in Dokkum

In de maand juli verblijven kunstenaars van het collectief 6kmperuur10mdiep in Dokkum om er nieuw werk te maken en aansluitend te exposeren. Als thema hebben zij gekozen voor ‘bine’, ofwel ‘verbinden’ in het Westerlauwers Fries.

Leden van kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep trekken elk jaar naar een uitdagende locatie om daar een periode samen te werken en te exposeren. Dit jaar maken ze gebruik van de mogelijkheid die VAKwerk Dokkum hun biedt om in het pand Hoogstraat 28 te Dokkum aan de slag te gaan. De kunstenaars zullen verbinding zoeken met de stad en haar bewoners in tijd en plaats, en daarom hebben ze gekozen voor het thema ‘bine’.

De werkperiode is van 1 t/m 10 juli en is open voor publiek. Het resultaat van deze werkperiode wordt getoond in een expositie die opent op 11 juli om 16:00 uur en daarna nog te bezichtigen is t/m zondag 26 juli op elke donderdag t/m zondag van 13:00 tot 17:00 uur.

Als voorbereiding op hun verblijf in juli organiseert 6kmperuur10mdiep op 13 mei een openbare lezingenavond in het Hellinghûs, Diepswal 27 te Dokkum. Wethouder van cultuur Pytsje de Graaf en Dokkumkenner Jaap Brugman zullen de samenhang van het thema ‘bine’ met Dokkum vanuit cultuurhistorisch en taalkundig perspectief tegen het licht houden. De lezingenavond begint om 20:00 uur en is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden.

bine


Een jaarverslag+

collectieve activiteiten van sep 2013 t/m dec 2015 en een vooruitblik naar 2015

In de periode september 2013 t/m december 2014 zijn er een zestal kenniscafé's gehouden. Deze bijeenkomsten hebben als doel de ongedwongen uitwisseling van kennis en ervaring tussen de leden onderling. Enkele leden hebben presentaties gehouden over hun werk en er zijn ervaringen uitgewisseld naar aanleiding van bezochte exposities, zoals de biënnale van Venetië of de expositie Meer Macht in de Fundatie te Zwolle. Ook is er aandacht besteed aan de zakelijke kant van het kunstenaarschap. Gastsprekers John Hommes en Els Wiering hebben toelichting gegeven over belastingen en de BBZ-regeling.

Voor leden die iets dieper willen gaan zijn er de 10mdiepsessies waarin een van tevoren gelezen tekst gezamenlijk wordt besproken. In afgelopen periode zijn er een viertal sessies georganiseerd. Aan bod zijn gekomen: Homo Ludens van Johan Huizinga, De spektakelmaatschappij van Guy Debord en Het Streven van Hans den Hartog Jager. Bij een vierde sessie is er een gastspreker uitgenodigd: Henk Harbers vertelde over ironie in de literatuur aan de hand van Octavio Paz’ essay De kinderen van het slijk. Aansluitend is de rol van ironie in de beeldende kunst bediscussieerd.

Naast deze bijeenkomsten is er op diverse manieren werk getoond in collectief verband:
• Eind december 2013 is er in samenwerking met de Poelmann zusjes een Kerstspektakel georganiseerd bestaande uit: een midwintermarkt, een expositie, een pubquiz en live muziek. Het spektakel is de laatste activiteit geweest in de collectieve ruimte De Gang die we eind januari 2014 hebben moeten verlaten.

midwintermarkt

• Begin juli 2014 is een groot deel van de leden afgereisd naar Kunstpodium De Leegte te Nieuwolda om daar een kleine week te verblijven, werk te maken en dat aansluitend te exposeren. In aanloop naar de werkperiode is er een publieke lezingenavond georganiseerd met gastsprekers Ineke Noordhoff, Jantien Kurpershoek en Carmen van Bruggen. De lezingen gingen over de historie van het landschap en de rol van ruimte waarin kunst wordt getoond.

presentatie

presentatie

• Eind juli 2014 is er een groepsexpositie geweest in het nieuwe pand van galerie BAS10 te Sneek.

In 2015 zijn er diverse nieuwe projecten van start gegaan:
• Naar aanleiding van het vertrek uit De Gang is er een groepsexpositie in voorbereiding met als thema ontheemding. Aan dit thema zullen een kenniscafé en 10mdiepsessie met verschillende gastsprekers worden gewijd.
• Na het succes van het collectief verblijf in De Leegte is er weer een dergelijk project opgestart. In de zomer van 2015 zal een groot aantal leden een tijd in Dokkum werken en aansluitend een expositie houden. Insteek van deze werkperiode en de expositie is 'bine' (‘verbinden’ in het Dokkumer Fries).
• In de tweede helft van 2015 zal een project over kunstenaarsboeken worden opgestart.
Naast deze projecten staan in 2015 ook enkele collectieve excursies op het programma, waaronder een bezoek aan de biënnale van Venetië.


6kmperuur10mdiep te gast bij BAS10

Tien leden van 6kmperuur10mdiep tonen hun werk in het nieuwe pand van BAS10 in Sneek. Deze tentoonstelling opent op 26 juli om 16 uur en is te bezichtigen t/m 5 september. Er is werk te zien van Geri Boer, Lia Brouwer, Ingeborg Entrop, Janne Heida, Anneleen Hollen, Eske Koetje, Ria Neleman, Evelyn van Oosterhout, Margriet Reinalda en Esther IJssels.

nieuwe pand BAS106kmperuur10mdiep in De Leegte


Als voorbereiding op een vierdaagse werkperiode op het terrein van Kunstpodium De Leegte door leden van 6kmperuur10mdiep, is er een openbare lezingenavond georganiseerd. Ineke Noordhoff heeft verteld over de historie van het landschap rondom Nieuwolda, en Jantien Kurpershoek en Carmen van Bruggen spraken over de rol van het medium bij de ervaring van een kunstwerk.

ineke noordhoff

jantien en carmen

luisterend oor


Om de enorme ruimte van het terrein bij De Leegte te ervaren gaf Lies van Nierop een theaterworkshop getiteld "Thoughts".

workshop lies

workshop lies


Impressie van de presentatie aan het einde van de vierdaagse werkperiode.

presentatie

presentatie


[foto's: Margriet Reinalda, Wendy Leusink, Ingeborg Entrop]

 

 6kmperuur10mdiep verovert De Leegte

DeLeegte

Leden van 6kmperuur10mdiep zijn vier dagen te gast op het terrein van Kunstpodium De Leegte. De landschappelijke ruimte is inspiratiebron voor nieuwe kunstwerken en performances. Publiek is van harte welkom op zondagmiddag 6 juli om de resultaten van deze werkperiode te zien.

Voor de start van deze werkperiode organiseert 6kmperuur10mdiep i.s.m. De Leegte op 27 juni een studieavond met als thema de landschappelijke ruimte. Sprekers zijn Ineke Noordhoff (landschapshistorica), Carmen van Bruggen en Jantien Kurpershoek (beiden studenten Kunst, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen).

PROGRAMMA

27 juni 19:30 uur - 22:00 uur lezingenserie De landschappelijke ruimte
toegang gratis

6 juli 16:00 uur publieke presentatie van werk door leden van 6kmperuur10mdiep
toegang gratis

Locatie lezingen & presentatie:
Kunstpodium De Leegte, Hoofdstraat 115, Nieuwolda
www.kunstpodiumdeleegte.nlEinde van De Gang

EinDeGang

In februari hebben we onze eigen kleine expositieruimte De Gang moeten verlaten. De Gang en de aangrenzende ateliers worden omgebouwd tot noodlokalen voor scholen die hun eigen gebouw gaan renoveren. Niet lang na ons vertrek is meteen begonnen met de verbouwing, zoals te zien is op de foto.
We hebben een jaar lang gebruik kunnen maken van onze expositieruimte, het laatste evenement was het kerstspektakel in december 2013.Gigagroots Kerstspektakel in De Gang

kerstspektakel

Nieuwe expositie in De Gang: Wat was

Zondag 30 juni om 20.30 uur opent de expositie Wat was met werk van Wilma Drooger in kunstruimte De Gang, Bähler Boermalaan 6a, Paterswolde.


Wat was,
is geweest, wat is geweest is een herinnering.

Herinnering,
Hereniging voor altijd.6kmperuur10mdiep tijdens Tuin & Kunst Tiendaagse 2013

Van 21 juni t/m 30 juni is er tijdens de Tuin & Kunsttiendaagse werk te zien van een aantal leden van 6kmperuur10mdiep. Deelnemers aan deze collectieve expositie zijn: Lia Brouwer, Angelique Don, Wilma Drooger, Ingeborg Entrop, Janne Heida, Eske Koetje, Wendy Leusink, Frea Snijders, Marida Vermeulen en Anja Zomer. Ze exposeren werk bij het klooster in Ter Apel, bij de Stonefarm en bij 8 is meer dan 1000. Ook verzorgt het collectief de markering van de diverse fietsroutes door de regio Westerwolde in de vorm van De Witte Link. Zie voor meer informatie over locaties, openingstijden en De Witte Link: www.westerwolde.groningen.nl

tk01
Klooster Ter Apel: Wilma Drooger

tk03
Klooster Ter Apel: Frea Snijders, Lia Brouwer, Ingeborg Entrop

tk02
Klooster Ter Apel: Eske Koetje, Angelique Don

 

 Opening expositie Mon Dieu, Mondrian! in de Blokhuispoort

mondieu

Zaterdag 1 juni is de opening van de tentoonstelling Mon Dieu, Mondrian! in de Blokhuispoort te Leeuwarden van 15.00 tot 17.00 uur.

Uitgangspunt voor deze tentoonstelling is een schilderij van Mondriaan uit 1913 getiteld: Tableau No. 2/Compositie No. VII. In deze periode woont Mondriaan in Parijs en komt daar voor het eerst in aanraking met het kubisme. Dit schilderij is een mooi voorbeeld van het kantelpunt in zijn werk tussen zijn eerdere figuratieve en latere abstracte werk.

Het was een enorme uitdaging om te reageren op zo’n grootheid als Mondriaan. De volgende leden van ons collectief zijn de uitdaging aangegaan: Wim Peters, Wilma Drooger, Angelique Don, Maya Vermeulen, Els Schuch en Margriet Reinalda. Het resultaat mag er zijn en is de hele maand juni te zien.

Openingstijden: 3 t/m 28 juni, ma t/m za van 12.00 tot 17.00 uur, toegang gratis


Expositie Door mijn ogen in de Openbare Bibliotheek Groningen

Kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep nodigt u uit voor de opening van de expositie Door mijn Ogen in de Openbare Bibliotheek van Groningen. Deze opening vindt plaats op donderdag 16 mei om 17 uur, met muziek van Multiple Noise. Na opening is de expositie nog te bezichtigen t/m 31 augustus, tijdens openingsuren van de bibliotheek.

De Bibliotheek heeft een hoge inspiratiedichtheid. Iedereen kent wel een boek, muziekstuk of film die hem of haar aan het denken heeft gezet of heeft geïnspireerd. De Bibliotheek als expositieruimte nodigt uit om iets te doen met dit thema. Goede inspiratiebronnen hebben met elkaar gemeen dat ze het referentiekader vergroten en grenzen verleggen. Om de inspiratiebron van de kunstenaar inzichtelijk te maken, hebben leden van 6kmperuur10mdiep werk gemaakt naar aanleiding van één specifieke bron uit de Bibliotheek.

Exposanten: Lia Brouwer, Angelique Don, Wilma Drooger, Ingeborg Entrop, Anneleen Hollen, Wendy Leusink, Rosa Nelissen, Evelyn van Oosterhout, Frea Snijders, Marida Vermeulen en Maya Vermeulen.


Open ateliers tijdens Hemelvaart en Pinksteren

Collectief 6kmperuur10mdiep opent haar ateliers op Hemelvaartsdag (9 mei) tijdens de Boekenmarkt van Historisch Centrum Ol Eel. Ook bent u van harte welkom onze locatie te bezoeken tijdens de Kunstroute die de Culturele Raad Eelde organiseert op tweede Pinksterdag (20 mei). U vindt ons in de Bähler Boermalaan 6a, Paterswolde.


Nieuwe expositie “The door-closer is on strike, for God’s sake, keep the door closed” in kunstruimte De Gang

TheDoorcloserIsOnStrike Kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep presenteert de performatieve installatie “The door-closer is on strike, for God’s sake, keep the door closed” in kunstruimte De Gang. Dit evenement is bij te wonen op tweede Paasdag, 1 april, van 12 tot 17 uur.

Eens per kwartaal verdiepen een aantal leden van het collectief zich in teksten van (kunst)filosofische aard tijdens zogenaamde 10mdiep-sessies. In de bijeenkomst van maart is er onder meer een tekst van de Franse filosoof Bruno Latour gelezen. Deze tekst vormt de basis voor de nieuwe expositie in kunstruimte De Gang.

Voor Latour bestaat er geen onderscheid tussen mens en machine. Een technisch uitvinding, zoals een deurdranger, doet immers werk dat door mensen gedaan zou kunnen worden - ware het niet dat die vaak zo ongedisciplineerd handelen. Op hun beurt beïnvloeden machines vaak het gedrag van mensen. We nodigen u van harte uit om kennis te maken met de Latouriaanse visie waarin de nadruk niet ligt op het onderscheid mens/machine maar juist op de verschuivingen ertussen. Komt daarom allen op tweede Paasdag naar kunstruimte De Gang om de performatieve installatie “The door-closer is on strike, for God’s sake, keep the door closed.” bij te wonen!


Expositie Framing the Bigger Picture van Ingeborg Entrop in kunstruimte De Gang

FramingtheBiggerPicture Een schilderij boven een bank. Een mooi ding, of toch meer dan dat? Na de eerste onbevangen blik op een kunstobject volgt al snel het zoeken naar een betekenis, of je wilt of niet. Veel kunstwerken proberen juist die onbevangen blik te vangen en het duiden zo lang mogelijk uit te stellen of zelfs geheel te vermijden. De tentoonstelling Framing the Bigger Picture van Ingeborg Entrop gaat voorbij aan die onbevangen blik en wil juist de duiding van één specifiek kunstobject belichten. Welke rol speelt de omgeving daarbij?

Tijdens de expositie Framing the Bigger Picture wordt er weer een nieuwe betekenislaag blootgelegd. Wilt u daarvan deel uit maken? Dan bent u van harte welkom in onze expositieruimte De Gang, Bähler Boermalaan 6a, Paterswolde.

Opening van de expositie is op 15 februari om 16:00 uur, met onder meer een korte toelichting van de kunstenaar. Na opening is de expositie te bezichtigen op zaterdag 16 en zondag 17 februari, van 14:00 tot 17:00 uur. Meer informatie over de kunstenaar is te vinden op www.ingeborgentrop.nl


Expositiereeks in Galerie 92 te Leeuwarden

Elke kunstenaar werkt vanuit zijn eigen fascinaties en thematiek en kiest zijn eigen specifieke uitvoeringswijze met een poëtisch, expressief, conceptueel of controversieel resultaat. Die enorme diversiteit aan werken is nou net het mooie van kunst.

Maar verraadt een werk ook iets over zijn eigen ontstaan? Is er misschien een specifieke benadering of sfeer te herkennen in werken die in eenzelfde soort omgeving zijn gemaakt? Hebben werken uit een bepaalde regio misschien meer gemeen met elkaar dan je ondanks alle diversiteit zou vermoeden?

Om dat uit te zoeken stellen we een serie korte tentoonstellingen samen waarin kunstenaars uit eenzelfde regio hun werk tonen. De eerste vier weken zullen een aantal Friese kunstenaars hun werk exposeren, daarna een aantal kunstenaars uit Drenthe en tot slot uit Groningen. Dit zijn tevens alle provincies waar leden van kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep wonen. Centrale vraag bij elke tentoonstelling in de reeks zal zijn: bestaat er zoiets als een Friese, een Drentse of Groningse blik? Aan het publiek om die vraag te beantwoorden: ik zie ik zie wat jij niet ziet...

De opening van deze reeks exposities is op 30 november 16.30 uur, Eewal 92, Leeuwarden. De tweede tentoonstelling in de reeks opent op 20 december. De laatste expositie in de reeks is te bezichtigen vanaf 24 januari t/m 9 februari 2013. Voor meer informatie, zie ook www.galerie92.nl

Recensie Leeuwarder Courant


Impressie van Oplopen met...

oplopenmet1

oplopenmet3

oplopenmet2

 

 Oplopen met... in de Blokhuispoort te Leeuwarden

Ons collectief 6kmperuur10mdiep is uitgenodigd voor een gastexpositie tijdens de Open Atelierroute Leeuwarden. Thema van de atelierroute is dit jaar "Filosofie Verbeeld". Deze gastexpositie bestaat dan ook uit werk van collectiefleden dat is ontstaan nadat even is opgelopen met ieders favoriete filosoof. Een wandeltempo is immers de ideale snelheid waarmee inzichten en ideeën uitgewisseld kunnen worden. Wandelen en filosofie zijn immers nauw verwant aan elkaar. Het getoonde werk is een interpretatie van elke afzonderlijke ontmoeting.

De expositie heeft als titel Oplopen met.... Deelnemende kunstenaars zijn: Sylvie Arrabito, Netty Bouhuys, Angelique Don, Wilma Drooger, Ingeborg Entrop, Janne Heida, Evelyn van Oosterhout, Margriet Reinalda, Mare Sliedrecht en Maya Vermeulen.

De opening van de atelierroute is op 31 oktober om 17 uur, en zal worden verricht door filosoof Jelle de Visser. De expositie is daarna te bezichtigen van donderdag 1 november t/m zondag 4 november, tussen 11 en 17 uur. Locatie: Blokhuispoort, Blokhuisplein 40, Leeuwarden.Inwijding nieuwe collectieve expositieruimte "De Gang"

Tijdens de open ateliers op zaterdag 25 augustus is de nieuwe expositieruimte van het collectief 6kmperuur10mdiep feestelijk ingewijd door bekendmaking van de naam: "De Gang ". De naam verwijst zowel naar de naam van het collectief (een gang van 6kmperuur) en de aard van de ruimte zelf (een gang die de atelierruimtes verbindt). De ruimte is bedoeld voor collectieve exposities, projecten, presentaties en werkbesprekingen. Het adres is Bahler Boermalaan 6a, Paterswolde.

de gang

 

 Open Ateliers & Expositie "Sneak Preview"

Zaterdag 25 augustus zijn de ateliers van leden van het kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep op de locatie Paterswolde voor publiek geopend. Tevens is er een bijbehorende "Sneak Preview" expositie in de nieuwe collectieve tentoonstellingsruimte. De expositie en ateliers zijn open van 10 tot 17 uur.
Het adres is Bahler Boermalaan 6a, Paterswolde.

 

 


Expositie Haaks (affiche)

In de Blokhuispoort Leeuwarden is van 8 t/m 29 juni werk te zien van leden van het kunstenaarscollectief: "6kmperuur10mdiep". Dit collectief  is begin 2011 opgericht door de nieuwste lichting beeldend kunstenaars. Alle kunstenaars werken momenteel in het noorden van het land. Zij vertegenwoordigen diverse hedendaagse kunstdisciplines.

Haaks

De titel van de expositie is HAAKS. Hieruit spreekt een zekere dwarsigheid, een vorm van verzet tegen de alledaagse blik. Het geeft aan waar het voor het collectief in de kunst om gaat: soms net even iets de aandacht op datgene vestigen wat anders niet gezien wordt. De titel past ook bij de Blokhuispoort: vroeger was het een gevangenis waar mensen, die zich haaks op de regels gedroegen, achter haakse tralies vastzaten; nu is het een plek voor kunst en cultuur, als vrijplaats voor de haakse gedachten.
Ook de naam van het collectief is haaks te noemen, het is in ieder geval niet alledaags. Bij een looptempo van 6 km per uur is het nog net mogelijk om met elkaar te praten en elkaar verhalen te vertellen, aldus een woordvoerder. En wij kunstenaars maken beeldende verhalen in verschillende lagen, waardoor diepte ontstaat.

Specifiek voor de Blokhuispoort

De tentoonstelling is specifiek voor de Blokhuispoort samengesteld. Elke kunstenaar kiest werk uit dat relateert aan de titel Haaks of een relatie heeft met de omgeving van de Blokhuispoort. Een aantal kunstwerken wordt direct ter plekke gemaakt, geïnspireerd door de bijzondere omgeving van de oude gevangenis. De expositie belooft daarmee een  coherente en kwalitatief interessante tentoonstelling te worden mede door de adviezen die we van Tsjalling Venema krijgen.

Opening

Kunsthistorisch docent aan de universitiet in Groningen, Leo Delgauw, die ook onderzoek doet naar de carriere van oudere kunstenaars, zal de tentonnstelling op vrijdag 8 juni om 16:00 uur officieel openen. Hij doet dit door iets toe te voegen aan het kunstwerk dat Sylvie Arabito speciaal voor deze opening heeft gemaakt. .

Gratis te bezoeken tijdens openingstijden

De expositie is van woensdag tot en met zaterdag gratis te bezoeken.
Alle exposanten hebben ook 'haakse"- kunstkaarten gemaakt die te koop worden aangeboden.

openingstijden:
wo t/m za     13:00 – 17:00 uur
vr                   13:00 – 19:00 uur
(zaterdag 9 juni gesloten in verband met andere activiteiten in de Blokhuispoort)

l
deelnemende kunstenaars

Angelique Don                  
Anja Zomer           
Eske Koetje           
Frea Snijder
Han Henstra                                                    
Janne Heida           
Josien Buiter                    
Maaike Gorter                
Mare Sliedrecht              
Margriet Reinalda          
Maya Vermeulen           
Netty Bouhuys                
Sylvie Arrabito
Wendy Leusink                               
Wilma Drooger
Wim Peters                 


zie ook aankondiging Blokhuispoort www.blokhuispoort.n

voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Margriet Reinalda
058-2541722 / 06-14761140
margrietreinalda@gmail.com

recensie Leeuwarder Courant 

 


 

 

stichting 6kmperuur10mdiep
6kmperuur10mdiep@gmail.com
facebook.com/6kmperuur10mdiep
laatste wijziging: 1 maart 2023